جغرافیا جامع کنکور انسانی منتشران

حماسه گیلگمش به سرزمین و فرهنگ سومری تعلق دارد و به شیوه خط میخی سومری نوشته شده است، اما شواهد گویای آن است که حدوداً در شروع هزاره دوم پیش از میلاد، به زبان های آسیایی ترجمه شده و به تبع آن به فرهنگ های آشوری و بابلی و اکدی راه یافته است. به جز این موارد ویژگی ظاهری یا جذابیت شکلی دیگری در کتاب دیده نمی شود که جا دارد روی این بخش بیشتر کار شود. محمد خوارزمشاه با وجود اقتدار ظاهری خود در هنگام حمله آمادهٔ مدافعه نبود. امیران سامانی خود را وارثان شاهنشاهان ساسانی میدانستند. او در هنگام تدارکات جنگی در ظرف یک سال سه بار از مردم مالیات ستانده و به همن جهت اعتراض و نارضایتی مردم را برانگیخت. او در ابتدا، نسبت به سلطان محمد خوارزمشاه ادب و احترام را رعایت کرد ولی این پادشاه با تدابیر خصمانهٔ خود موجب غضب خان مغول و هجوم او به ممالک اسلامی شد.

از نواحی تاجیکنشین در طی حملهٔ مغول تنها بدخشان و برخی ولایات کوهستانی تاجیکستان شرقی و نیز چندی از محلهای غور که با قلعههای محکم حفاظت شده بودند، از استیلای مغول ایمن ماندند. در پی اتهامزنی جدید آمریکا علیه روسیه درخصوص مسمومکردن یکی از چهرههای معارض کرملین، سفارت روسیه در واشنگتن خواستار نابودی ذخایر تسلیحات شیمیایی آمریکا شد.سفارت روسیه طی بیانیهای از دولت آمریکا خواست که به دخالت در امور داخلی دیگر کشورها پایان دهد و تسلیحات شیمیایی خود را نابود کند.درخواست روسیه برای نابودی ذخایر تسلیحات شیمیایی آمریکادر این بیانیه آمده است: «ادعاها مبنی بر وجود سلاحهای شیمیایی در روسیه نادرست است. اکنون به بررسی احتمال موجودات هوشمند دارای مغز بزرگ میپردازیم که از قابلیت طی کردن فواصل میان ستارهای برخورداراند. البته دریافت این سگنالها الزاماً به معنی وجود زندگی فرازمینی یا موجودات فضایی نیست و حتا احتمال دارد که در نتیجۀ تداخل امواج رادیویی باشد. جغرافیای فیزیکی، گرایشی است که با شناخت فرایندهای فیزیکی، تغییرات آب و هوایی (شناخت سیستم آب و هوایی)، زلزلهها، ساختار سنگها و تمامی وقایعی که در اقیانوسها اتفاق میافتد سر و کار دارد.

از دیگر علائم اعلام استقلال نیز، حذف نام خلیفه از سکههایی که ذوالیمینین نیز بر روی آنان ضرب گشته بود (۸۲۱ میلادی)، در دورهٔ طاهر میدانند. طاهر که منتظر فرصتی برای اعلام استقلال بود، تنش موجود را دستاویزی قرار داد و یک سال و شش ماه پس از حکومت خود بر خراسان، در سال ۸۲۲ میلادی با حذف نام خلیفه از خطبهها، استقلال حکومت خود را اعلام کرد. بودند. حکومت طاهریان توسط طاهر ذوالیمینین در سال ۸۲۱ میلادی بنیان گذاشته شد. سرانجام حکومت طاهریان توسط یعقوب لیث صفاری با اسیر شدن آخرین امیر طاهریان، محمد بن طاهر سرنگون شد. طاهر بن حسین در پیروزی مأمون بر امین نقش برجسته ای داشت.

مفتخری و زمانی، تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا برآمدن طاهریان، ۱-۱۵۰. پساز مدتی که امپراتوری مغول به چندپاره شد، نوه چنگیز، هلاکوخان مغول بار دیگر بر ایران تاخت و سپس حکومت ایلخانان را تأسیس کرد. مهاجرت ترکتباران به مناطق استراتژیک مرزهای شمالی و شمال غربی امپراتوری سلجوقی برای مقابله با حملات احتمالی دشمنان خارجی باعث ترکسازی این مناطق شد. بزرگترین دشمنان خلیفه در این زمان علویان شیعه بودند که ادعای خلافت میکردند. در بین سالهای ۱۰۹۹ تا ۱۲۵۰ م، شش جنگ صلیبی دیگر رخ داد ولی در هیچیک از آنها صلیبیان موفقیتی به دست نیاورند. وی متناسب با پیشرفت کشورگشاییهایش تغییر هویت داده و افکار تازهای بروز میداد؛ چنانچه ابتدا واکنشی نسبت به اسلام نشان نمیداد ولی پس از مدتی جامهٔ سیاه عباسی پوشید و بعدتر علیه عباسیان شورش کرد.

از دیگر انتشارات میتوان به کتاب مرزها و جهانی شدن (با نگاهی کوتاه به مرزهای ایران) نوشته دکتر محمدرضا حافظ نیا و دکتر محسن جان پرور و کتاب الگوی مدیریت مرزهای سرزمینی (مورد: مرزهای دریای ایران درخلیج فارس) نوشته دکتر محمدحسین افشردی و دکتر محسن جان پرور، کتاب نگرشی نو به مطالعات مرزی نوشته دکتر محسن جان پرور و کتاب مخاطرات انسانی نوشته دکتر محسن جان پرور و دکتر اکرم تقیزاده ساروکلایی، کتاب ژئوپلیتیک برای همه تألیف دکتر محسن جان پرور، کتاب ژئوپلیتیک شهری تألیف محسن جان پرور و آرش قربانی، کتاب نگرشی نو به مطالعات مرزی (مفاهیم، اصول و نظریهها) تألیف محسن جان پرور اشاره کرد.

از دیگر علائم اعلام استقلال را، حذف نام خلیفه از سکههای دورهٔ طاهر که ذوالیمینین بر روی آنها ضرب گشته بود (۸۲۱ م)، میدانند. تنوع حیات جانوری و وجود منطقهای با نام هزاردره، از جمله مهمترین جذابیتهای این منطقه کشور به حساب میآید. همچنین طاهر پس از اعلام استقلال، به نام یکی از علویان که قاسم بن علی نام داشت، خطبه خواند تا بدین ترتیب، رویگردانی خود از بنیعباس و گرایش به علویان را به نمایش بگذارد. بنابراین به علت تمایل مأمون برای واگذاری خراسان به طاهر ذوالیمینین و همچنین تلاش بیوقفهٔ طاهر و اطرافیانش، به خصوص وزیر مأمون، احمد بن ابیخالد احول، حکومت خراسان بزرگ و ایالات شرقی در سال ۸۲۱ میلادی به طاهر واگذار شد. اما مسئلهٔ خوارج و عدم کامیابی کامل طاهر در کنترل و سرکوب تحرکات آنان یا امری دیگر، موجب ایجاد تنش میان او و مأمون گردید.

اما به عنوان ناشر اسلام مورد توجه خلافت عباسی بود. این پیام از ۱٬۶۷۹ رقم دودویی تشکیل شده بود که حجم تقریبی آن ۲۱۰ بایت بود. موقعیت جغرافیایی یک منطقه بر آب و هوای آن تأثیر میگذارد، که به نوبه خود بر اشکال زندگی که میتواند در آن منطقه رونق بگیرد تأثیر میگذارد. دادههای دورکاویده در اشکال مختلف مانند تصاویر ماهوارهای، عکسهای هوایی و دادههای بهدستآمده از حسگرهای دستی، تولید میشود. اصفهان در ۱۳۹۸ رتبه سوم تولید عسل در کشور را داشت. سونی و دیزنی توافق جدیدی را در پایان سپتامبر ۲۰۱۹ اعلام کردند که به استودیو مارول و کوین فایگی اجازه میدهد تا فیلم مرد عنکبوتی دیگری را با تهیه کنندگی ایمی پاسکال برای سونی تولید کنند که برای ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۱ برنامهریزی شدهاست و این شخصیت را در MCU نگه میدارد.

دیوید هاروی از ۱۹۷۰ میلادی به بعد؛ در فلسفه و روششناسی به یک نوع همپوشی میان رادیکالیسم، اثباتگرایی منطقی و پدیدارشناسی معتقد شد. آنان عنوان امیرالامرا را که رسماً به فرمانروایان بویی بغداد داده شده بود، اختیار کردند. هر کدام از آنها بخشی از سرزمینهای سامانی را زیر کنترل خود داشتند. بااینکه برادران مؤسس آل بویه نامهای عربی علی، حسن و احمد داشتند، نسل دوم آل بویه، نامهای ایرانی مانند کامروا، مرزبان، بهرام و خسرو داشتند. صفاریان توجه زیادی به فرهنگ ایرانی داشتند. در دوره امپراتوری سلجوقی، فارسی به زبان ضبط تاریخی تبدیل شد، در حالی که مرکز فرهنگ زبان عربی از بغداد به قاهره تغییر یافت. پس از فتح هرات توسط یعقوب، برخی از شاعران شعرهایی برای پیروزی او را به زبان عربی سرودند، در نتیجه یعقوب از شاعر خود، محمد بن واصف سیستانی، خواست تا آن بیتها را به فارسی بسراید. چرا تبت قرار است استقلال خود را از دست بدهد؟

در دوره سلجوقی، شبکه ای از مدارس (دانشکدههای اسلامی) تأسیس شد که قادر به آموزش به مدیران دولتی و علمای دینی بود. گونههای مختلف طبیعتگردی عبارتند از گردش آبی و ساحلی، کوهنوردی، غارنوردی، بیابانگردی، دامنهنوردی، مردمشناسی، طبیعتدرمانی، «با اینکه زمین گردشگری گونه مستقلی از صنعت گردشگری است و زیرشاخه بومگردشگری محسوب نمیشود اما در مواردی جاذبههای بومگردشگری با زمینگردشگری در تداخلاند ولی در فعالیتهای اکوتوریسمی، آموزش همگانی زمینشناسی و ژئومورفولوژی مورد نظر نمیباشد و از این رو توجه خاص به طبیعت زنده و جاذبههای آن است». سلجوقیان مراکز آموزش عالی را تأسیس کردند و حامیان هنر و ادبیات بودند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای تایید اثر درمانی هیدروکسی کلروکین ویدیوی گروهی از پزشکان را بازنشر کرده که یکی از آنها به موجودات فرازمینی اعتقاد دارد. حتی روشهای تدریس هم روی چگونگی تألیف کتاب اثر داشت.

در این دوران، هویت ایرانی بازسازی شد و با هویت اسلامی سازگار گردید. در بیست و پنج مهر ماه سال ۱۳۵۷ شبکه استانی صدای مرکز یزد با ظرفیت تولید و پخش ۳ الی ۴ هزار ساعت برنامه در سال بر روی فرکانس ۱۰۳۵ راهاندازی گردید. سنی مذهب بود که حدود دو سده بر بخشهای بزرگی از فرارود با مهر و زمامداری خلفای عباسی حکومت کرد. صفاریان سلسله ای سنی مذهب بودند. بدین ترتیب دوره ای از ۱۱۰ سال سیطره بوئیان بر خلافت آغاز شد، سیطره ای که تثبیتش برای بوئیان ۱۲ سال زمان برد. تارخ بیهقی که در نیمه دوم قرن یازدهم نوشته شدهاست، نمونه ای از آن است.

جغرافیا بنا به ماهیت خاص خویش ، اطلاعات را از منابع مختلف گرد آوری کرده و با هم ترکیب از همه چی می کند. همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند. تمامی کاربران باید هنگام ثبت نام در سایت، از کلمات مناسب در نام کاربری خود استفاده کنند. او ترجیح داد که شهرت و جلالش به زبان فارسی ثبت گردد و صدها شاعر پارسیگوی در دربار او جمع شدند. مجموعه شعر کوتاه عنصری (شاعر پارسیگوی) به سلطان محمود و برادرانش نصر و یعقوب اختصاص یافتهاست.

استقلال فرهنگی زبان فارسی (از زبان عربی) در امپراتوری سلجوقی شکوفا شد. یکی از آثار نجات یافته تاریخی آن منطقه، نقش برجسته باجوله است که از دوران شاهان محلی الیمایی در دوره امپراتوری اشکانی به جا مانده است. شرق جهان اسلام در دوران حکومت آنها شاهد ظهور شاعران برجسته پارسی گوی درباری بود. دولت سامانی بخشی از میاندوره ایرانی بود که منجر به ظهور مجدد فرهنگ ایرانی و زبان پارسی شد. سامانیان به دانش و هنر علاقه زیادی نشان دادند که این مسئله در نهایت منجر به برآمدن اندیشمندانی مانند رودکی، فردوسی و ابن سینا شد.

اسلام در این زمان در عمق جان مردم ریشه گرفت و زبان عربی زبان سیاست و علم بود اما زبان فارسی هم چنان در بین مردم جای داشت. در زمان آل بویه، ایده «ایرانشهر» (ایران) در آثار جغرافیایی که همگی توسط نویسندگان عمدتاً ایرانی به زبان عربی نوشته شده بود، ظاهر میشود. همچنین اوایل قرن چهارم هجری در شمال ایران جنبشهای گوناگونی علیه خلیفه آغاز شد که اسفار بن شیرویه، ماکان کاکی، مرداویج و آل بویه از این دستهاند. سپس یعقوب محمد بن طاهر را برانداخت و قلمرو طاهریان را به قلروش ضمیمه کرد.

البته میدانیم چنین واکنشهایی در مقابل تغییرات وجود دارد. پس این محدودیتها و چالشها وجود دارد. آیا می دانستید که نوعی ماهی وجود دارد که با کمک باله هایش به سطح می آید و 1/5 دقیقه در هوا پرواز می کند و به شکار طعمه خود می پردازد. پادشاهان سلجوقی برخی خود شعر میسرودند، چنانکه ملکشاه سلجوقی هم اشعار فارسی حفظ داشت و هم خود به فارسی شعر میگفت و همچنین طغرل سوم آخرین پادشاه این سلسله شاعر فارسی گوی بودهاست. زبان فارسی در این دوره رواج کامل یافت و بیشتر پادشاهان سلجوقی در گسترش فرهنگ و تمدن ایرانی و سخن فارسی و تشویق و ترغیب شعرا و نویسندگان فارسیزبان کوشش فراوان کردند. از آنجا که سلجوقیان، سنت اسلامی یا میراث ادبی قوی از خود نداشتند، زبان فرهنگی مدرسان فارسی خود در اسلام را به کار گرفتند، بدین ترتیب زبان و ادبیات فارسی در کل ایران رواج یافت و زبان عربی در آن کشور جز در آثار معارف دینی ناپدید شد.

سلطان محمد خوارزمشاه که تاب مقاومت نداشت به جزیرهٔ آبسکون (واقع در دریای خزر) میگریزد و همانجا میمیرد. لاهور، تحت حکومت غزنویان در قرن یازدهم، دانشمندان پارسی را از خراسان، هند و آسیای مرکزی جلب کرد و به یک مرکز مهم فرهنگی زبان و ادبیات پارسی تبدیل شد. همچنین فارست گامپ نامزد دریافت ۱۳ جایزهٔ اسکار شد و از این تعداد ۶ جایزه را شامل جایزه اسکار بهترین فیلم، بهترین جلوههای ویژه، بهترین کارگردانی و جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد برای تام هنکس را بدست آورد. ناسا در آن زمان در بیانیهای گفت: محدود بودن تعداد این مشاهدات، نتیجهگیری علمی در مورد ماهیت چنین رویدادهایی را دشوار میکند. سوالاتی مانند سوال ۱۰۱و ۱۱۳ از نوع سوالاتی است که بر نقشه ها تمرکز دارند و در بخشهای مربوط به جمعیت که حالت ریاضی و حل کردنی دارند، سوالات ۲۱۵، ۲۲۰ و ۲۲۲، و غیره را شاهد هستیم.

صفاریان توجه زیادی به فرهنگ ایرانی داشتند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار